Erken Çocukluk Eğitimi

27.02.2019
1.009
A+
A-
Erken Çocukluk Eğitimi

Doğum öncesi dönemden başlayarak doğum sonrası ilk yıllardaki gelişimin hızı ve önemi bilimsel araştırmalar ile ortaya konmuştur. Çocukların sağlıklı büyümesi ve uygun gelişimsel uyaranlar alması erken çocukluk dönemi olarak adlandırabileceğimiz 0-6 yaş döneminin ileri ki yaşamın temeli niteliğinde olması anlamına gelmektedir. Gerek gelişmiş ülkeler ve gerekse gelişmekte olan ülkeler her geçen gün erken çocukluk döneminin öneminin daha çok farkına varmakta ve bu dönemin çocuğun büyüme ve gelişimini maksimum düzeyde sağlıklı desteklemesi için önlemler almaktadırlar. Örneğin ülkemizde Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre 1999 2000 yılında 36-72 aylık çocukların okullaşma oranı %10.2 iken, bu oran 2009-2010 yılı verilerine göre %39’dur.
Elinizdeki bu kitabın amacı ülkemizde önemi her geçen gün farkına varılan ve
farkına varmanın uygulamalara yansıdığı erken çocukluk dönemine ilişkin önemli
ve güncel bilgiler sunmaktır. Erken çocukluk döneminde temel kavramlar, erken ço-
cukluk döneminde gelişim ve gelişimi farklı olan çocuklar ve erken çocukluk döne-
minde temel uygulamaları kapsayan bölümleri içeren kitabın, erken çocukluk döne-
minde rol alan ya da rol alabilecek öğretmen, uzman, diğer personel ve anne-babalara
rehberlik etmesi umulmaktadır. Bu amaçla hazırladığımız kitap üç ana bölümde yer
alan toplam 16 bölümden oluşmaktadır. Kitabın birinci ana bölümü erken çocukluk
eğitiminde yer alan temel kavramlar ve kuramlara yönelik üç bölüm içermektedir.
Bunlar “erken çocukluk dönemi ve okul öncesi eğitim”, “erken çocukluk eğitiminde
temel kuramlar” ve “erken çocukluk dönemine yönelik temel eğitim programları ve
yaklaşımlar” başlıklarını taşımaktadır. Kitabın ikinci ana bölümü ise erken çocukluk
döneminde gelişim ve gelişimi farklı olan çocuklar hakkında bilgiler içeren toplam
altı bölümden oluşmaktadır. Bu bölümlerde 0-6 yaş arası çocukların temel özellikleri,
gelişimi etkileyen faktörler ve gelişimi farklı olan çocuklar hakkında temel bilgiler
yer almaktadır. Üçüncü ve son ana bölüm ise erken çocukluk eğitimindeki temel uy-
gulamalara yöneliktir. Bu ana bölümde yedi bölüm bulunurken, bu bölümler erken
çocukluk döneminde kurum çeşitleri, fiziksel ortam ve özellikleri, oyun ve önemi,
özel gereksinimli çocuklar ve oyun, okul öncesi ilköğretime geçiş, erken çocukluk
dönemi öğretmen özellikleri ve erken çocukluk eğitiminde kaynaştırma konularını
kapsamaktadır.
Uzun soluklu bir çalışma sonucu ortaya çıkan elinizdeki kitaba, 8 ayrı üniversi-
teden alanın uzmanlarından 17 öğretim elemanı bölüm yazarak katkıda bulunmuş-
lardır. Kendilerine emeklerinden dolayı teşekkür ederim. Kitabı yayına dönüştürerek
sizlere ulaşmasını sağlayan PEGEM AKADEMİ ekibine de ayrıca teşekkür ederim.
Kitabın ülkemizde erken çocukluk eğitimine katkı getirmesi dileğiyle…
Prof. Dr. İbrahim H. Diken

İsmail MART
BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.